Hádanka - Počet podkov

17.02.2013 23:08

Jednoho dne přišel kovář za králem, aby mu okoval všechny koně. Zeptal se krále, kolik koní má ve stáji, aby věděl, kolik podkov si má přichystat. Král mu ale odpověděl: „Ve stáji jsou mí sluhové a koně. Celkem je tam 22 hlav a 72 nohou.“ Kolik podkov si musel kovář připravit?

Hádanka počet podkov - řešení

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí – celkem si tedy kovář musel připravit ­56 podkov.

Výpočet: každá hlava, má minimálně 2 nohy 22x2= 44 nohou (28 nohou zbývá). Koně mají o dvě nohy více než lidé a 28 noh tedy patří koním. Jelikož jsme již koním dvě nohy spočítali, musíme spočítat ještě zbylé dvě 28:2=14. Koní je tedy 14 a 22-14=8. Lidí je tedy 8. Podkovy spočítáme 14x4=56.

Diskusní téma: Hádanka - Počet podkov

Pomoc

Datum: 18.03.2019 | Vložil: Radiaczek

Hodně mi to pomohlo : )

Lehký

Datum: 28.01.2018 | Vložil: David

Hodně

kravina

Datum: 23.12.2015 | Vložil: neznámá holka

Je to blbost

soustava rovnic

Datum: 25.11.2015 | Vložil: Stewa

Já na to šel soustavou rovnic o dvou neznámých:
Člověk - Č
Kůň - K

22 hlav -> Č + K = 22
72 nohou -> 2Č + 4K = 72
...
14 K; 56 podkov

Přidat nový příspěvek