Logické úlohy se sirkami

 

Logické úlohy se sirkami jsou zajímavé hlavolamy, kde je vždy třeba správně přesunout sirky podle zadání. Některé takové hlavolamy vás jistě pořádně potrápí a s jinými budete na druhou stranu hotovi hned. Skvělé na těchto hlavolamech je to, že je můžete dát s pomocí sirek komukoli a kdykoli tak otestovat logiku a bystrost vašich kamarádů.

LOGICKÉ ÚLOHY - SIRKY

Logická úloha se sirkami - Rovnice

Před sebou vidíte rovnici, která se na první pohled nerovná. Vašim úkolem je pohnout jednou sirkou tak, abyste dostali správnou rovnici. (Není možné přeškrtnout znaménko = aby vznikla nerovnice, chceme rovnici). Úloha skutečně jde vyřešit, ale je poměrně těžká.

Logická úloha se sirkami - Pět na Šestnáct

Na obrázku vidíte ze sirek napsanou číslici pět. Dokážete přemístit sirky tak, aby vznikla číslice šestnáct? Přemístit můžete libovolný počet sirek, ale žádnou nesmíte rozlomit. Úloha skutečně jde vyřešit.

Logická úloha se sirkami - Tři trojúhelníky

Na obrázku vidíte šest rovnoramenných trojúhelníků složených ze sirek. Vašim úkolem je přesunout přesně čtyři sirky (ne méně ani více) tak, abyste udělali pouze tři rovnoramenné trojúhelníky. Podmínky: Musíte použít všechny sirky (není možné nějakou sirku odstranit). Sirky není možné lámat.

Logická úloha se sirkami - Devět čtverců

Na obrázku je spousta čtverců poskládaných ze sirek. Dokážete odstranit přesně čtyři sirky tak, aby na obrázku zůstalo pouze devět čtverců?

Logická úloha se sirkami - Vlaštovka

Na obrázku vidíte vlaštovku složenou ze sirek, která letí na sever (nahoru). Vašim úkolem je přemístit pouze tři sirky tak, aby letěla na jih (dolů).

Logická úloha se sirkami - 8-8

Na obrázku je početní příklad 8-8 složený ze sirek. Také tam vidíte čtyři čtverce, které tvoří obě osmičky. Dokážete přemístit dvě sirky tak, aby bylo na obrázku 6 čtverců (jakkoli umístěných)? Podmínky: Musíte použít všechny sirky (není možné nějakou sirku odstranit). Sirky není možné...

Logická úloha se sirkami - Jen tři čtverce

Na obrázku vidíte několik čtverců složených ze sirek. Vašim úkolem je přesunout tři sirky tak, aby se na obrázku nacházely pouze tři čtverce složené ze sirek. Zvládnete to? Podmínky: Musíte použít všechny sirky (není možné nějakou sirku odstranit). Čtverce musí být stejně velké.  

Logická úloha se sirkami - Odstraňte čtverec

V této logické úloze vidíte celkem 5 čtverců složených ze sirek. Vašim úkolem je přemístit dvě sirky tak, aby vznikly pouze 4 čtverce. Podmínky: Musíte použít všechny sirky (není možné nějakou sirku odstranit). Čtverce musí být stejně velké.