23.03.2013 16:17

A big black bug bit a big black bear but the big black bear bit the big black bug back. (Věta je v angličtině správná výslovnost věty: A big blek bak bit a big blek ber bat d big blek ber bit d big blek bak bek. V překladu věta znamená: Velký černý brouk kousl velkého černého medvěda, ale velký černý medvěd kousl velkého černého brouka zpátky)